Lediga jobb hos Eksta Bostads AB

EKSTA Bostads AB är det kommunala bostadsbolaget i Kungsbacka. Vi är drygt 50 medarbetare som målinriktat arbetar med att skapa en god service och boendemiljö för våra hyresgäster och kunder. Det gör vi genom att arbeta utefter ledorden i vår logotype: Ekonomi, Kvalitet, Service, Trivsel, Ansvar. Totalt äger och förvaltar vi drygt 3 300 lägenheter och cirka 100 lokaler - en sammanlagd yta om cirka 300 000 kvm. Vi ligger i framkant med att driva utvecklingen framåt inom energi där vi har sol- och biobränsle som bas. Vi är ledande inom energieffektivt byggande och använder ny teknik bland annat i våra passivhusområden och solenergianläggningar. Vi har även en egen fjärrvärmeverksamhet samt ett dotterbolag, Tempohus. Miljöklokt boende är vårt signum. Läs mer på www.eksta.se

Abonner sur les postes vacants

Retour au page de démarrage